Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
selected terms: 13,146 page 1 of 132

1. ԱԲԱՏ
[ABATE]
2. ԱԲԵԼՍՈՆԻ ԼԵՅԿԵՄԻԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[ABELSON LEUKEMIA VIRUS]
3. ԱԲԵՏԱԼԻՊՈՊՐՈՏԵՆԻԵՄԻԱ
[ABETALIPOPROTEINEMIA]
4. ԱԲՍՏԻՆԵՆՏԱՅԻՆ (ԺՈՒԺԱՆՔԻ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ՍԻՆԴՐՈՄ)
[SUBSTANCE WITHDRAWAL SYNDROME]
5. ԱԲՍՑԻՍՆԵՐ
[ABSCISSINS]
6. ԱԲՐԻՆ
[ABRIN]
7. ԱԳԱՄԱԳԼՈԲՈՒԼԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
[AGAMMAGLOBULINEMIA]
8. ԱԳԱՐ
[AGAR]
9. ԱԳԵՎԶԻԱ (ՀԱՄԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ)
[AGEUSIA]
10. ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ (ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄ)
[AGGLUTINATION]
11. ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ (ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄՆԵՐԻ) ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ
[CONGLUTINATION REACTION]
12. ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[AGGLUTINATION TEST]
13. ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԻՆՆԵՐ (ՂԱՆԳՎԱԾՆԵՐ) ՑՈՐԵՆԻ ԾԻԼԵՐԻ
[WHEAT GERM AGGLUTININS]
14. ԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ (ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐ)
[AGGLUTININS]
15. ԱԳՄԱՏԻՆ
[AGMATINE]
16. ԱԳՆՈԶԻԱ (ԱՆՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
[AGNOSIA]
17. ԱԳՐԱՆՈՒԼՈՑԻՏՈԶ
[AGRANULOCYTOSIS]
18. ԱԳՐԵՍԻՎՈՒԹՈՒՆ
[AGGRESSION]
19. ԱԴԱՄԱՆՏԱՆ
[ADAMANTANE]
20. ԱԴԱՄՍ-ՍՏՈԿՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[ADAMS-STOKES SYNDROME]
21. ԱԴԵՆԻԼԱՏԿԻՆԱԶ
[ADENYLATE KINASE]
22. ԱԴԵՆԻԼԻԼԻՄԻԴՈԴԻՖՈՍՖԱՏ
[ADENYLYL IMIDODIPHOSPHATE]
23. ԱԴԵՆԻԼՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ԼԻԶ
[ADENYLOSUCCINATE LYASE]
24. ԱԴԵՆԻԼՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ
[ADENYLOSUCCINATE SYNTHETASE]
25. ԱԴԵՆԻԼՑԻԿԼԱԶ
[ADENYL CYCLASE]
26. ԱԴԵՆԻՆ
[ADENIN]
27. ԱԴԵՆԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
[ADENINE NUCLEOTIDES]
28. ԱԴԵՆԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՏՐԱՆՍԼՈԿԱԶ
[ADENINE NUCLEOTIDE TRANSLOCASE]
29. ԱԴԵՆՈԶԻՆ
[ADENOSINE]
30. ԱԴԵՆՈԶԻՆԴԵԶԱՄԻՆԱԶ
[ADENOSINE DEAMINASE]
31. ԱԴԵՆՈԶԻՆԵՌԱՖՈՍՖԱՏԱԶ,
[ADENOSINE TRIPHOSPHATASE,]
32. ԱԴԵՆՈԶԻՆԿԻՆԱԶ
[ADENOSINE KINASE]
33. ԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ
[ADENOSINE DIPHOSPHATE]
34. ԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ ՇԱՔԱՐԻ
[ADENOSINE DIPHOSPHATE SUGARS]
35. ԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ-ԳԼՅՈՒԿՈԶ
[ADENOSINE DIPHOSPHATE GLUCOSE]
36. ԱԴԵՆՈԶԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ
[ADENOSINE MONOPHOSPHATE]
37. ԱԴԵՆՈԶԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ ՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ� (ՑԻԿԼԻԿ)
[ADENOSINE CYCLIC MONOPHOSPHATE]
38. ԱԴԵՆՈԶԻՆՖՈՍՖՈՍՈՒԼՖԱՏ
[ADENOSINE PHOSPHOSULFATE]
39. ԱԴԵՆՈԻԴԱԶԵՐԾՈՒՄ (ԱԴԵՆՈԻԴԷԿՏՈՄԻԱ)
[ADENOIDECTOMY]
40. ԱԴԵՆՈԻԴՆԵՐ
[ADENOIDS]
41. ԱԴԵՆՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ
[ADENOCARCINOMA]
42. ԱԴԵՆՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ, ՊՏԿԱՁԵՎ
[ADENOCARCINOMA, PAPILLARY]
43. ԱԴԵՆՈՄԱ ԱՅՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
[ADENOMA, VIRILIZING]
44. ԱԴԵՆՈՄԱ ԷՈԶԻՆԱՖԻԼԱՅԻՆ
[ADENOMA, EOSINOPHILIC]
45. ԱԴԵՆՈՖԻԲՐՈՄԱ
[ADENOFIBROMA]
46. ԱԴԵՆՏԻԱ
[ANODONTIA]
47. ԱԴԻՊԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
[ADIPIC ACIDS]
48. ԱԴԻՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[ADDISON`S DISEASE]
49. ԱԴԻՖԵՆԻՆ
[ADIPHENINE]
50. ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԿԱԴՐԵՐ
[ADMINISTRATIVE PERSONNEL]
51. ԱԴՆԵԿՍԻՏ
[ADNEXITIS]
52. ԱԴՈՍՏԵՐՈԼ
[ADOSTEROL]
53. ԱԴՐԲԵՋԱՆ
[AZERBAIJAN .]
54. ԱԴՐԵՆԱԼԷԿՏՈՄԻԱ
[ADRENALECTOMY]
55. ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԱԼՖԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ)
[ADRENERGIC BETA RECEPTOR BLOCADERS]
56. ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԱԼՖԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ (ԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ)
[ADRENERGIC ALPHA RECEPTOR AGONISTS]
57. ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԲԵՏԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ)
[ADRENERGIC BETA RECEPTOR BLOCKADERS]
58. ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԲԵՏԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ
[ADRENERGIC BETA RECEPTOR AGONISTS]
59. ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ
[ADRENERGIC RECEPTOR AGONISTS]
60. ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԹԵԼԵՐ
[ADRENERGIC FIBERS]
61. ԱԴՐԵՆՈԴՈԿՍԻՆ
[ADRENODOXIN]
62. ԱԴՐԵՆՈԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ
[ADRENOLEUKODYSTROPHY]
63. ԱԴՐԵՆՈԽՐՈՄ
[ADRENOCHROME]
64. ԱԴՐԵՆՈԿՈՐՏԻԿՈՏՐՈՊԻՆ ՀՈՐՄՈՆ
[ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE]
65. ԱԵՐՈԲԻՈԶ (ՕԴԱԿՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ)
[AEROBIOSIS]
66. ԱԵՐՈԶՈԼԱՅԻՆ ՊՐՈՊԵԼԵՆՏՆԵՐ
[AEROSOL PROPELLANTS]
67. ԱԵՐՈԶՈԼՆԵՐ
[AEROSOLS]
68. ԱԵՐՈՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
[AEROSPACE MEDICINE]
69. ԱԶԱԳՈՒԱՆԻՆ
[AZAGUANINE]
70. ԱԶԱԼԵՊՏԻՆ
[CLOZAPINE]
71. ԱԶԱԿՈՍՏԵՐԻՆ
[AZACOSTEROL]
72. ԱԶԱՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
[AZA COMPOUNDS]
73. ԱԶԱՈՒՐԻԴԻՆ
[AZAURIDINE]
74. ԱԶԱՊԵՐՈՆ
[AZAPERONE]
75. ԱԶԱՍԵՐԻՆ
[AZASERINE]
76. ԱԶԱՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ
[AZASTEROIDS]
77. ԱԶԱՏԻՈՊՐԻՆ
[AZATHIOPRINE]
78. ԱԶԱՑԻՏԻԴԻՆ
[AZACYTIDINE]
79. ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԹՆՈԼՈԳԻԱ
[ETHNOLOGY]
80. ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺԱԿԱՆ (ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ) ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ (ԱՄՆ)
[NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH]
81. ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ (ԱՄՆ)
[NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH (U.S.)]
82. ԱԶԴՐ
[THIGH]
83. ԱԶԴՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
[FEMORAL ARTERY]
84. ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
[FEMORAL NERVE]
85. ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐ
[FEMUR]
86. ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
[FEMORAL FRACTURES]
87. ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[FEMORAL NEOPLASMS]
88. ԱԶԴՐԵՐԱԿ
[FEMORAL VEIN]
89. ԱԶԴՐԻ ԳԼԽԻԿ
[FEMUR HEAD]
90. ԱԶԴՐԻ ԳԼԽԻԿԻ ՆԵԿՐՈԶ
[FEMUR HEAD NECROSIS]
91. ԱԶԴՐԻ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ) ՇԱՆ
[HIP DYSPLASIA, CANINE]
92. ԱԶԴՐԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ
[HIP DISLOCATION]
93. ԱԶԴՐԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ ԲՆԱԾԻՆ
[HIP DISLOCATION, CONGENITAL]
94. ԱԶԴՐԻ ՎԵՐԻՆ ԿՈՏՐՎԱԾՔ
[HIP FRACTURES]
95. ԱԶԴՐԻ ՎԶԻԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
[FEMORAL NECK FRACTURES]
96. ԱԶԵՊԻՆՆԵՐ
[AZEPINES]
97. ԱԶԵՏԻԴԻՆԿԱՐԲՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[AZETIDINECARBOXYLIC ACID]
98. ԱԶԵՏԻԴԻՆՆԵՐ
[AZETIDINES]
99. ԱԶԵՏԻՆՆԵՐ
[AZETINES]
100. ԱԶԻԴՆԵՐ
[AZIDES]


Buy website

Medical Clinic. Medical Organization. Optician. Pharmacy. Physician. T Travel Agency. Hotel reservation. Health Club. Child Care. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $10 to $5000.

Portfolio

 home Dictionaries Catalog MeSH LOINC Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM