Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱԾԽ
selected terms: 25 page 1 of 1

1. ԱԾԽԱԹԹՈՒ
[CARBONIC ACID]
14. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՀՈՏԱՎԵՏ
[HYDROCARBONS,AROMATIC (NON MESH)]
2. ԱԾԽԱԾԻՆ
[CARBON]
15. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՅՈԴ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
[HYDROCARBONS, IODINATED]
3. ԱԾԽԱԾԻՆ ՔԱՌԱՔԼՈՐԱՅԻՆ
[CARBON TETRACHLORIDE]
16. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՔԼՈՐԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, CHLORINATED]
4. ԱԾԽԱԾԻՆ ՕՔՍԻԴՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ
[CARBON MONOXIDE POISONING]
17. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՖՏՈՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
[HYDROCARBONS, FLUORINATED]
5. ԱԾԽԱԾԻՆ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[CARBON RADIOISOTOPES]
18. ԱԾԽԱՋՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆԱԾԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CARBOHYDRATE METABOLISM , INBORN ERRORS]
6. ԱԾԽԱԾԻՆ,ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[CARBON ISOTOPES]
19. ԱԾԽԱՋՐԵՐ
[CARBOHYDRATES]
7. ԱԾԽԱԾՆԻ ԴԻՕՔՍԻԴ
[CARBON DIOXIDE]
20. ԱԾԽԱՋՐԵՐ ԵՎ ՀԻՊՈԳԼԻԿԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[CARBOHYDRATES AND HYPOGL YCEMIC AGENTS (NON MESH)]
8. ԱԾԽԱԾՆԻ ՄՈՆՕՔՍԻԴ
[CARBON MONOXIDE]
21. ԱԾԽԱՋՐԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ
[DIETARY CARBOHYDRATES]
9. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ
[HYDROCARBONS]
22. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ
[CARBOHYDRATE ISOMERASES]
10. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱԼԻՑԻԿԼԻԿԱՅԻՆ
[HYDROCARBONS, ALICYCLIC (NON MESH)]
23. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
[CARBOHYDRATE CONFORMATION]
11. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱՑԻԿԼԻԿԱԿԱՆ
[HYDROCARBONS, ACYCLIC (NON MESH)]
24. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CARBOHYDRATE SEQUENCE]
12. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԲՐՈՄԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, BROMINATED]
25. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
[CARBOHYDRATE DEHYDROGENASES]
13. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, HALOGENATED]


Buy website

Medical Clinic. Medical Organization. Optician. Pharmacy. Physician. T Travel Agency. Hotel reservation. Health Club. Child Care. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $10 to $5000.

Portfolio

 home Dictionaries Catalog MeSH LOINC Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM