Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԲԱ ԲԲ ԲԵ ԲԶ ԲԺ ԲԻ ԲԼ ԲԾ ԲՅ ԲՆ ԲՇ ԲՈ ԲՈՒ ԲՋ ԲՌ ԲՐ
selected terms: 629 page 1 of 7

1. ԲԱԲԻՆՍԿՈՒ ՌԵՖԼԵՔՍ
[REFLEX, BABINSKI]
51. ԲԱԿՏԵՐԻԱՄԶՈՒԹՅՈՒՆ
[BACTERIURIA] ◊ [BACTERIURIA]
2. ԲԱԴԱԿՏՈՒՑ
[PLATYPUS]
52. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ
[BACTERIA] ◊ [BACTERIA]
3. ԲԱԴԵՐ
[DUCKS]
53. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲ (ՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ
[GRAM-NEGATIVE AEROBIC BACTERIA]
4. ԲԱԶԻԴԻՈՄԻՑԵՏՆԵՐ (ԲԱԶԻԱԴԱՅԻՆ ՍՆԿԵՐ)
[BASIDIOMYCETES]
54. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲԱՅԻՆ (ՕԴԱԿՅԱՑ)
[BACTERIA, AEROBIC] ◊ [BACTERIA, AEROBIC]
5. ԲԱԶԿԱԹՈՌ-ՍԱՅԼԱԿ
[WHEELCHAIRS]
55. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԱԵՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ)
[BACTERIA, ANAEROBIC] ◊ [BACTERIA, ANAEROBIC]
6. ԲԱԶԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
[BRACHIAL ARTERY]
56. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԵԷՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ
[GRAM-NEGATIVE ANAEROBIC BACTERIA]
7. ԲԱԶԿԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
[BRACHIAL PLEXUS]
57. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԵԷՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԱՏԻՎ (ԱՐՏ)
[GRAM-NEGATIVE FACULTATIVELY ANAEROBIC RODs (NON MESH)]
8. ԲԱԶԿԱՅԻՆ ՀՈԴ
[SHOULDER JOINT]
58. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ
[GRAM-NEGATIVE BACTERIA]
9. ԲԱԶԿԻ (ՈՒՍԻ) ՀՈԴԱԽԱԽՏ
[SHOULDER DISLOCATION]
59. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԳՐԱՄԴՐԱԿԱՆ
[GRAM-POSITIVE BACTERIA]
10. ԲԱԶԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
[SHOULDER FRACTURES]
60. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԽԵՄՈԼԻՏՈՏՐՈՖԻԿ ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ
[GRAM-NEGATIVE CHEMOLITHOTROPHIC BACTERIA]
11. ԲԱԶԿՈՍԿՐ
[HUMERUS]
61. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ՍԱՀՈՂ (ԱՐՏ)
[GLIDING BACTERIA (NON MESH)]
12. ԲԱԶԿՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
[HUMERAL FRACTURES]
62. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱԴՀԵԶԻԱ (ԿՊՉՈՒՄ)
[BACTRIAL ADHESION] ◊ [BACTRIAL ADHESION]
13. ԲԱԶՄԱԵԹԵՐՆԵՐ
[POLYESTERS]
63. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱՊԱՏԻՊ
[ATYPICAL BACTERIAL FORMS]
14. ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
[MULTIPLE TRAUMA]
64. ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԷՆԴՈՍՊՈՐՆԵՐ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂՆԵՐ (ԱՐՏ)
[ENDOSPORE-FORMING BACTERIA (NON MESH)]
15. ԲԱԶՄԱԽՈՂԱՆ ՈՐԴԵՐ
[POLYCHAETA]
65. ԲԱԿՏԵՐԻԱՍՊԱՆ ՇԻՃՈՒԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[SERUM BACTERICIDAL TEST]
16. ԲԱԶՄԱԽՈՆԴՐԻՏ ԿՐԿՆՎՈՂ
[POLYCHONDRITIS,RELAPSING]
66. ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
[BACTERIOPHAGE TYPING] ◊ [BACTERIOPHAGE TYPING]
17. ԲԱԶՄԱԿԻ ՄԻԵԼՈՄԱ
[MULTIPLE MYELOMA]
67. ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳՆԵՐ
[BACTERIOPHAGES] ◊ [BACTERIOPHAGES]
18. ԲԱԶՄԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ
[POLYMORPHISM (GENETICS)]
68. ԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶԻՍ
[BACTERIOLYSIS] ◊ [BACTERIOLYSIS]
19. ԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐ-ԼԻԱԶՆԵՐ
[POLYSACCHARIDE-LYASES]
69. ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ
[BACTERIOLOGY] ◊ [BACTERIOLOGY]
20. ԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐՆԵՐ
[POLYSACCHARIDES]
70. ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
[BACTERIOLOGICAL TECHNIQUES] ◊ [BACTERIOLOGICAL TECHNIQUES]
21. ԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[POLYSACCHARIDES,BACTERIAL]
71. ԲԱԿՏԵՐԻՈՐՈԴՈՊՍԻՆ
[BACTERIORHODOPSIN] ◊ [BACTERIORHODOPSIN]
22. ԲԱԶՄԱՈՒՐԵՏԱՆՆԵՐ
[POLYURETHANES]
72. ԲԱԿՏԵՐԻՈՑԻՆՆԵՐ
[BACTERIOCINS] ◊ [BACTERIOCINS]
23. ԲԱԶՄԱՊՈԼԻՊԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
[POLYPOSIS SYNDROME,FAMILIAL]
73. ԲԱԿՏԵՐԻՈՔԼՈՐՈՖԻԼՆԵՐ
[BACTERIOCHLOROPHYLLS] ◊ [BACTERIOCHLOROPHYLLS]
24. ԲԱԶՄԱՊՏՈՒՂ ԾՆՎՈՂ ԽՄԲԵՐ (ԱՐՏ)
[MULTIPLE BIRTH NAMED GROUPS (NON MESH)]
74. ԲԱԿՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
[BACTEROIDES INFECTIONS] ◊ [BACTEROIDES INFECTIONS]
25. ԲԱԶՄԱՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
[MULTIVARIATE ANALYSIS]
75. ԲԱԿՏԵՐՈԻԴՆԵՐ
[BACTEROIDES] ◊ [BACTEROIDES]
26. ԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ
[POLYCYCLIC HYDROCARBONS]
76. ԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ
[BAHAMAS] ◊ [BAHAMAS]
27. ԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱՐՈՄԱՏԻԿ (ԱՐՏ)
[POLYCYCLIC HYDROCARBONS, AROMATIC(NON MESH)]
77. ԲԱՀՐԵՅՆ
[BAHRAIN] ◊ [BAHRAIN]
28. ԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ՄԻՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[POLYCYCLIC COMPOUNDS]
78. ԲԱՂՆԻՔՆԵՐ ՖԻՆԱԿԱՆ
[BATHS, FINNISH]
29. ԲԱԶՄԱՓՈՒԼ ՍԿՐԻՆԻՆԳ
[MULTIPHASIC SCREENING]
79. ԲԱՄԲԱԿԵՆԻ
[COTTON]
30. ԲԱԶՄԱՔԼՈՐԵՌՖԵՆԻԼԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[POLYCHLOROTERPHENYL COMPOUNDS]
80. ԲԱՄԲԱԿԻ ՅՈՒՂ
[COTTONSEED OIL]
31. ԲԱԶՄԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[MULTIPLE ORGAN FAILURE]
81. ԲԱՄԲԵՐՄԻՑԻՆՆԵՐ
[BAMBERMYCINS] ◊ [BAMBERMYCINS]
32. ԲԱԶՄԱՖԼՈՐԵՏԻՆՖՈՍՖԱՏ
[POLYPHLORETIN PHOSPHATE]
82. ԲԱՄԵՏԱՆ
[BAMETHAN] ◊ [BAMETHAN]
33. ԲԱԶՄԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
[POLYPHOSPHATES]
83. ԲԱՅԵՍԻ ԹԵՈՐԵՄ
[BAYES THEOREM]
34. ԲԱԶՈՒԿ
[SHOULDER]
84. ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
[PHILOLOGY]
35. ԲԱԶՈՒԿ-ՁԵՌՔ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[SHOULDER-HAND SYNDROME]
85. ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ
[PHILOLOGY, ORIENTAL]
36. ԲԱԶՈՖԻԼԱՅԻՆ ԴԵԳՐԱՆՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
[BASOPHIL DEGRANULATION TEST]
86. ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԿԱՆ
[PHILOLOGY, CLASSICAL]
37. ԲԱԶՈՖԻԼՆԵՐ
[BASOPHILS]
87. ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՄԱՆԱԿԱՆ
[PHILOLOGY, ROMANCE]
38. ԲԱԼԱՆԻՏ
[BALANITIS] ◊ [BALANITIS]
88. ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ
[BANGLADESH] ◊ [BANGLADESH]
39. ԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱԶ
[BALANTIDIASIS] ◊ [BALANTIDIASIS]
89. ԲԱՆԴԱԺՆԵՐ (ԿԱԼԱՆԴՆԵՐ, ԱՂԵԿԱՊԵՐ)
[TRUSSES]
40. ԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱՆԵՐ
[BALANTIDIUM] ◊ [BALANTIDIUM]
90. ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ
[VEGETABLES]
41. ԲԱԼԶԱՄՆԵՐ
[BALSAMS] ◊ [BALSAMS]
91. ԲԱՆՏԱՐԿՅԱԼՆԵՐ
[PRISONERS]
42. ԲԱԼԹԻՄՈՐ
[BALTIMORE] ◊ [BALTIMORE]
92. ԲԱՆՏԵՐ
[PRISONS]
43. ԲԱԼԻՍՏՈԿԱՐԴԻՈԳՐԱՖԻԱ
[BALLISTOCARDIOGRAPHY] ◊ [BALLISTOCARDIOGRAPHY]
93. ԲԱՇԿԻՐԻԱ
[BASHKIRIA]
44. ԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ԵՐԻԿԱՄԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ
[BALKAN NEPHROPATHY] ◊ [BALKAN NEPHROPATHY]
94. ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ
[BASKETBALL]
45. ԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
[BALLON DILATATION] ◊ [BALLON DILATATION]
95. ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ -ՊԱՏԺԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ
[PLEASURE-PAIN PRINCIPLE]
46. ԲԱԿԼՈՖԵՆ
[BACLOFEN] ◊ [BACLOFEN]
96. ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ
[PERSONAL SATISFACTION]
47. ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
[BACTERIAL AND FUNGAL DISEASES (NON MESH)] ◊ [BACTERIAL AND FUNGAL DISEASES (NON MESH)]
97. ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՈՂԻ
[CONSUMER SATISFACTION]
48. ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
[BACTERIAL INFECTIONS] ◊ [BACTERIAL INFECTIONS]
98. ԲԱՏՐԱԽՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
[BATRACHOTOXINS]
49. ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
[BACTERIAL TYPING TECHNICS] ◊ [BACTERIAL TYPING TECHNICS]
99. ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔ
[INTESTINE, SMALL]
50. ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)
[BACTERIAL TOXINS] ◊ [BACTERIAL TOXINS]
100. ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔԻ ԻՄՈՒՆՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[IMMUNOPROLIFERATIVE SMALLINTESTINAL DISEASE]


Buy website

Medical Clinic. Medical Organization. Optician. Pharmacy. Physician. T Travel Agency. Hotel reservation. Health Club. Child Care. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $10 to $5000.

Portfolio

 home Dictionaries Catalog MeSH LOINC Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM