Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԷԲ ԷԴ ԷԶ ԷԹ ԷԼ ԷԽ ԷԿ ԷՀ ԷՄ ԷՅ ԷՆ ԷՇ ԷՈ ԷՊ ԷՍ ԷՎ ԷՏ ԷՐ ԷՔ ԷՖ
selected terms: 382 page 1 of 4

1. ԷԲՈԼԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[EBOLA VIRUS]
51. ԷԹՈՊԱԲԱՏ
[ETHOPABATE]
2. ԷԴԵԻՆ
[EDEINE]
52. ԷԹՈՍՈՒԿՍԻՄԻԴ
[ETHOSUXIMIDE]
3. ԷԴԻՊՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ
[OEDIPUS COMPLEX]
53. ԷԹՈՏՈԻՆ
[ETHOTOIN]
4. ԷԴՈՒԱՐԴ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻ ԿՂԶԻ
[PRINCE EDWARD ISLAND]
54. ԷԹՔԼՈՐՎԻՆՈԼ
[ETHCHLORVYNOL]
5. ԷԶՈՖԱԳԻՏ (ՈՐԿԱԲՈՐԲ)
[EZOPHAGITIS]
55. ԷԹՕՔՍԱԴՐՈԼ
[ETOXADROL]
6. ԷԶՈՖԱԳԻՏ (ՈՐԿՐԱԲՈՐԲ) ՊԵՊՏԻԿ
[ESOPHAGITIS, PEPTIC]
56. ԷԹՕՔՍԻԽԻՆ
[ETHOXYQUIN]
7. ԷԶՈՖԱԳՈՊԼԱՍՏԻԿԱ (ՈՐԿՈՐԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ)
[ESOPHAGOPLASTY]
57. ԷԼԱԳԱԹԹՈՒ
[ELLAGIC ACID]
8. ԷԹԱՄԲՈՒՏՈԼ
[ETHAMBUTOL]
58. ԷԼԱՍՏԻՆ
[ELASTIN]
9. ԷԹԱՄԶԻԼԱՏ
[ETHAMSYLATE]
59. ԷԼԵԴՈԻԶԻՆ
[ELEDOISIN]
10. ԷԹԱՆ
[ETHANE]
60. ԷԼԵԿՏՐԱԱԶԴԱԿԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ
[ELECTRIC COUNTERSHOCK]
11. ԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆ- ԱՄՈՆԻԱԿ-ԼԻԱԶ
[ETHANOLAMINE AMMONIA-LYASE]
61. ԷԼԵԿՏՐԱԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
[ELECTRODIAGNOSIS]
12. ԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆՆԵՐ
[ETHANOLAMINES]
62. ԷԼԵԿՏՐԱԱԿՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTROOCULOGRAPHY]
13. ԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆՖՈՍՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[ETHANOLAMINEPHOSPHOTRANSFERASSE]
63. ԷԼԵԿՏՐԱԱՆՑԿԱՑՈՒՄ
[ELECTRIC WIRING]
14. ԷԹԵՆՈԱԴԵՆՈԶԻՆԵՌՖՈՍՖԱՏ
[ETHENOADENOSINE TRIPHOSPHATE]
64. ԷԼԵԿՏՐԱԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ
[ELECTROACUPUNCTURE]
15. ԷԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
[ETHYLAMINES]
65. ԷԼԵԿՏՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTRIC STIMULATION]
16. ԷԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ
[ETHYL ETHERS]
66. ԷԼԵԿՏՐԱԳԱԼՎԱՆԱՑՈՒՄ ՆԵՐԲԵՐԱՆԱՅԻՆ
[ELECTROGALVANISM, INTRAORAL]
17. ԷԹԻԼԱՑՎԱԾ ՅՈՒՂԵՐ
[ETHIODIZED OILS]
67. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆՑԵՖԱԼՈԳՐԱՖԻԱ
[ELECTROENCEPHALOGRAPHY]
18. ԷԹԻԼԵՆԲԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ
[ETHYLENETHIOUREA]
68. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ
[ELECTRIC STIMULATION]
19. ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԱՄԻՆՆԵՐ
[ETHYLENEDIAMINES]
69. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕՁԱՁԿՆԵՐ
[ELECTROPHORUS]
20. ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԲՐՈՄԻԴ
[ETHYLENE DIBROMIDE]
70. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ
[ELECTRIC ORGAN]
21. ԷԹԻԼԵՆՆԵՐ
[ETHYLENES]
71. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTRICITY]
22. ԷԹԻԼԵՆՔԼՈՐՀԻԴՐԻՆ
[ETHYLENE CHLOROHIDRIN]
72. ԷԼԵԿՏՐԱԿԻՄՈԳՐԱՖԻԱ
[ELECTROKYMOGRAPHY]
23. ԷԹԻԼԵՆՕՔՍԻԴ
[ETHYLENE OXIDE]
73. ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTRIC CONDUCTIVITY]
24. ԷԹԻԼԵՐԿՄԵԹԻԼԱՄԻՆԱՊՐՈՊԻԼ- ԿԱՐԲՈԴԻՄԻԴ
[ETHYLDIMETHYLAMINOPROPYL -CARBODIIMIDE]
74. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
[ELECTROMAGNETIC FIELDS]
25. ԷԹԻԼԵՐԿՔԼՈՐԻԴՆԵՐ
[ETHYLENE DICHLORIDES]
75. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTROMAGNETICS]
26. ԷԹԻԼԷՍՏՐԵՆՈԼ
[ETHYLESTRENOL]
76. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԿԱՐԴՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱ)
[ELECTROCOAGULATION]
27. ԷԹԻԼՄԱԼԵԻՄԻԴ
[ETHYLMALEIMIDE]
77. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՄՈԳՐԱՖԻԱ
[XEROMAMMOGRAPHY]
28. ԷԹԻԼՄԵԹԱՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏ
[ETHYL METHANESULFONATE]
78. ԷԼԵԿՏՐԱՄԿԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTROMYOGRAPHY]
29. ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ
[ETHYLMORPHINE]
79. ԷԼԵԿՏՐԱՆԱՐԿՈԶ
[ELECTRONARCOSIS]
30. ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ - N - ԴԵՄԵԹԻԼԱԶ
[ETHYLMORPHINE -N - DEMETHYLASE]
80. ԷԼԵԿՏՐԱՆԻՍՏԱԳՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTRONYSTAGMOGRAPHY]
31. ԷԹԻԼՍՆԴԻԿ ՔԼՈՐԻԴ
[ETHYLMERCURIC CHLORIDE]
81. ԷԼԵԿՏՐԱՇՈԿ
[ELECTROSHOCK]
32. ԷԹԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[ETHYLMERCURY COMPOUNDS]
82. ԷԼԵԿՏՐԱՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[XERORADIOGRAPHY]
33. ԷԹԻԼՖԵՆԻԼԷՖՐԻՆ
[ETHYLPHENILEPHRINE]
83. ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTROCARDIOGRAPHY]
34. ԷԹԻԼՖԵՆԻԼՓՈՍՈԹԻՈՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ՆԻՏՐՈՖԵՆԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ
[EPN]
84. ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ
[ELECTROCARDIOGRAPHY,AMBULATORY]
35. ԷԹԻԿԱ
[ETHICS]
85. ԷԼԵԿՏՐԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTROSURGERY]
36. ԷԹԻԿԱ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
[ETHICS, DENTAL]
86. ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[ELECTRORETINOGRAPHY]
37. ԷԹԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
[ETHICS, MEDICAL]
87. ԷԼԵԿՏՐԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ
[ELECTROCONVULSIVE THERAPY]
38. ԷԹԻԿԱ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ
[ETHICS , NURSING]
88. ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱ
[ELECTROCHEMISTRY]
39. ԷԹԻԿԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
[ETHICS, PHARMACY]
89. ԷԼԵԿՏՐԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ
[ELECTROPHYSIOLOGY]
40. ԷԹԻԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
[ETHICS, PROFESSIONAL]
90. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ
[ELECTROPHORESIS]
41. ԷԹԻԿԱ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ (ՆՈՐՄԱՏԻՎ)
[ETHICS, INSTITUTIONAL]
91. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԱԳԱՐԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ
[ELECTROPHORESIS, AGAR GEL]
42. ԷԹԻՆԻԼԷՍՏՐԱԴԻՈԼ
[ETHINYL ESTRADIOL]
92. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԲՋՋԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՑԵՏԱՏԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ՎՐԱ
[ELECTROPHORESIS, CELLULOSE ACETATE]
43. ԷԹԻՆՈԴԻՈԼԻ ԵՐԿԱՑԵՏԱՏ
[ETHYNODIOL DIACETATE]
93. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ
[IONTOPHORESIS]
44. ԷԹԻՈԽՈԼԱՆՈԼՈՆ
[ETIOCHOLANOLONE]
94. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԹՂԹԻ ՎՐԱ
[ELECTROPHORESIS, PAPER]
45. ԷԹԻՈՆԱՄԻԴ
[ETHIONAMIDE]
95. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ՊՈԼԻԱԿՐԻԼԱՄԻԴԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ
[ELECTROPHORESIS, POLYACRYLAMIDE GEL]
46. ԷԹԻՈՆԻՆ
[ETHIONINE]
96. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ՕՍԼԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ
[ELECTROPHORESIS, STARCH GEL]
47. ԷԹԻՈՖՈՍ
[ETHIOFOS]
97. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ………
[ELECTROPHORESIS, GEL, TWO-DIMENSIONAL]
48. ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ
[ETHNIC GROUPS]
98. ԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ, ՍԿԱՎԱՌԱԿ
[ELECTROPHORESIS, DISC]
49. ԷԹՆՈՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[ETHNOPSYCHOLOGY]
99. ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ
[ELECTRODES]
50. ԷԹՈԳԼՅՈՒՑԻԴ
[ETHOGLUCID]
100. ԷԼԵԿՏՐՈԼԻԶ
[ELECTROLYSIS]


Buy website

Medical Clinic. Medical Organization. Optician. Pharmacy. Physician. T Travel Agency. Hotel reservation. Health Club. Child Care. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $10 to $5000.

Portfolio

 home Dictionaries Catalog MeSH LOINC Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM